Slavonsko srce za obitelji Ukrajine

Akcijski plan

„Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“

Visoka trauma koju izazivaju ratna zbivanja zahtijeva poseban pristup prema osobama koje dolaze iz ratom zahvaćenog područja, a neizvjesnost trajanja rata zahtijeva ustroj operativnog sustava koji će im omogućiti, a prije svega olakšati, integraciju u novu zajednicu. Iznimno je važno vratiti raseljenim osobama  povjerenje i sigurnost u okolinu u kojoj borave te im omogućiti aktivno sudjelovanje u novoj zajednici, odnosno u njenom društvenom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom aspektu.

Zašto Akcijski plan?

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije operativno je tijelo ustrojeno za koordinaciju svih relevantnih službi u kriznim situacijama, no ideja za kreiranjem Akcijskog plana nastala je iz potrebe da se jasno ustroji dugoročni projektni plan s okosnicom cjelokupne integracije djece i odraslih u svim aspektima života zajednice, koji će započeti pružanjem psihosocijalne pomoći.

Stoga je Osječko-baranjska županija u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu pristupila izradi Akcijskog plana „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“, kojim su utvrđeni prvi koraci za osiguravanje pravovremenog odgovora na potrebe djece, mladih, obitelji i svih ostalih osoba u izbjeglištvu, a koji se nalaze na području Osječko-baranjske županije.

Akcijskim planom obuhvaćene su sve službe koje mogu pomoći u ostvarenju tog primarnog cilja, a djelovati će koordinirano na sljedećim aktivnostima:

 • Pružanje psihosocijalne pomoći i savjetovanja od strane formiranog tima stručnjaka i volontera
 • Pružanje besplatne pravne pomoći vezano uz statusna i druga prava
 • Pomoć pri ostvarivanju zdravstvene zaštite te prava na socijalne usluge
 • Priprema materijala na hrvatskom, engleskom i ukrajinskom jeziku s važnim informacijama za djecu i adolescente
 • Psihoedukativne, kulturne, sportske i kreativne radionice za djecu i mlade
 • Postupna integracija u zajednicu kroz organizirane tečajeve hrvatskog jezika, informiranje o načinima traženja zaposlenja i mogućnostima prekvalifikacije
 • Pomoć pri uključivanju djece u predškolski i školski sustav
 • Senzibilizacija zajednice i poticanje svijesti građana Županije o potrebama osoba u statusu izbjeglice
Tko će biti uključen?

U provedbu Akcijskog plana će biti uključene sve službe koje mogu doprinijeti ostvarenju njegova cilja:

 • Upravni odjeli Osječko-baranjske županije
 • Crveni križ
 • Centar za socijalnu skrb
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Ravnateljstvo civilne zaštite
 • Jedinice lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji
 • MUP

U sklopu provedbe Akcijskog plana biti će uključene i udruge građana koje mogu doprinijeti stručnim kadrom, iskustvom i logistički.

Ključan aspekt provedbe Akcijskog plana je Odluka Vlade RH o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, prema kojoj se tim osobama osigurava pristup svim pravima koja proizlaze iz tog statusa:

 • Pravo na boravak
 • Pravo na iskaznicu
 • Pravo na osnovna sredstva za život i smještaj
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Pravo na osnovno i srednje obrazovanje
 • Pravo na informacije o pravima i obvezama, rad spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti
Zašto Centar za nestalu i zlostavljanu djecu?

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu godinama je vodeća organizacija koja u suradnji sa zajednicom, stručnjacima i nadležnim institucijama radi na prevenciji nestanka djece te pružamo podršku obiteljima u kriznim situacijama. S iskustvom rada u kriznim situacijama s djecom i obiteljima u hotelu Porin tijekom migrantske krize 2015.g., partner su s već postavljenom infrastrukturom i stručnjacima koji su senzibilizirani i educirani za rad s ovim najosjetljivijim skupinama društva.

U svoj rad uključiti će i nadležne institucije i stručnjake, kao i udruge građana profilirane za ovaj oblik pomoći.

Centar će izraditi individualni plan postupanja i procjenu potreba za svakog pojedinog korisnika, za kojeg se procijeni da postoji potreba.

Ljudska patnja ljudi s područja Ukrajine posljednjih tjedana ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Kao svjedoci ratnih stradavanja na našem području svjesni smo koliko podrška znači i zato je važno da svi djelujemo kao zajednica te da pružimo svu moguću pomoć i podršku svima u potrebi, a ponajviše onima najranjivijima – djeci.